ระบบของโซลาร์เซลล์

รู้จัก 3 ระบบ โซลาร์เซลล์ แบบไหนเหมาะกับใคร 1. On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด —- คือระบบโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อเข้ากับการไฟฟ้า (ไม่มีแบตเตอรี่) อุปกรณ์หลักประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ออนกริด (inverter on grid) มีหลักการทำงาน โดยแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบการไฟฟ้า และนำไปใช้งานต่อไป 2. OFF Grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริด หรือ Stand Alone —- คือระบบโซลาร์เซลล์ ที่ไม่ต่อกับการไฟฟ้า ประกอบด้วย 2.1 ระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ (Off Solar grid connect system) ระบบออฟกริดเป็นระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการไฟฟ้า ซึ่งมีวิธีการต่อระบบที่หลากหลาย ทั้งต่อโหลดกระแสตรงกับแผงโซลาร์เซลล์ (ซึ่งผลิตไฟฟ้ากระแสตรง) โดยตรง หรือนำไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยอินเวอร์เตอร์ เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 2.2 แผงโซลาร์เซลล์ต่อพ่วงกับแบตเตอรี่และโหลดกระแสตรง ข้อดีของการต่อระบบแบบนี้คือ เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ […]

Rapid Shutdown

ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown)           แม้ว่าระบบโซลาร์เซลล์จะถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ แต่กิจกรรมอื่น ๆ ภายในบ้านก็อาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ โดยปกติแล้วเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ นักผจญเพลิงจะตัดวงจรไฟฟ้าของอาคารเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ชนิด On-Grid จะหยุดทำงานทันที แต่แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาก็ยังคงทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่ตลอด ตราบใดที่ยังได้รับแสงอาทิตย์อยู่ ซึ่งความต่างศักย์ของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละสตริงอาจสูงถึง 600 โวลต์ ซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ ระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) เปิดตัวครั้งแรกปี 2014 มาตรฐาน National Electrical Code (NEC) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดประสงค์เพื่อให้นักผจญเพลิงสามารถทำการหยุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพื่อลดความเสียหายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ในปี 2017 NEC ได้กำหนดรายละเอียดการทำงานของ Rapid Shutdown จะต้องลดแรงดันไฟฟ้าตามขอบเขตรอบแผงโซลาร์เซลล์เป็นระยะ 1 ฟุต (305 มม.) ในทุกทิศทาง ดังนี้ วงจรโซลาร์เซลล์ที่อยู่ภายนอกขอบเขต เมื่อมีการเปิดการทำงาน rapid shutdown จะต้องสามารถลดแรงดันไฟฟ้า DC ลงเหลือไม่เกิน 30 โวลต์ภายใน […]