ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส

ต่างกันอย่างไรบ้าง

ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เมื่อเวลาที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องเราจะสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าบ้านเรานั้นใช้ไฟฟ้ากี่เฟสกัน

แล้วเรา รู้ได้อย่างไรว่าบ้านเราใช้ระบบไฟฟ้ากี่เฟส ?

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คือ ระบบไฟที่ใช้ภายในบ้านเรือน มีการจ่ายไฟที่เหมาะสมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คือ ระบบไฟที่ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ ต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก และอาจจะมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อไปใช้ในอาคารต่างๆ บนพื้นที่เดียวกัน

ปัจจุบันบ้านเดี่ยวที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากหรือบ้านขนาดใหญ่ก็มีการใช้งานระบบไฟฟ้า 3 เฟสเช่นกัน

วีธีที่ 1. ดูได้จากสายไฟที่ลากเข้าบ้าน ว่ามีการลากสายไฟเข้าบ้านกี่เส้น

วิธีที่ 2. ดูได้จากหน้าจอมิเตอร์ เช่น Single Phase 2 Wire คือ 1 เฟส

                                                         Three Phase 4 Wire คือ 3 เฟส

ซึ่งระบบไฟฟ้าทั้ง 2 แบบ มีความแตกต่างกันในเรื่องแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส จะให้แรงดันไฟฟ้าที่ 220-230 โวลท์ มีความถี่ที่ 50 Hz โดยมีสายไฟ 2 สาย และ3 เฟส จะให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไลน์กับไลน์ในขนาด 380-400 โวลท์ มีความถี่ที่ 50Hz โดยมีสายไฟ 4 สาย