รู้จัก 3 ระบบ โซลาร์เซลล์ แบบไหนเหมาะกับใคร

1. On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด —- คือระบบโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อเข้ากับการไฟฟ้า (ไม่มีแบตเตอรี่) อุปกรณ์หลักประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ออนกริด (inverter on grid) มีหลักการทำงาน โดยแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบการไฟฟ้า และนำไปใช้งานต่อไป

2. OFF Grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออฟกริด หรือ Stand Alone —- คือระบบโซลาร์เซลล์ ที่ไม่ต่อกับการไฟฟ้า ประกอบด้วย

2.1 ระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ (Off Solar grid connect system)

ระบบออฟกริดเป็นระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการไฟฟ้า ซึ่งมีวิธีการต่อระบบที่หลากหลาย ทั้งต่อโหลดกระแสตรงกับแผงโซลาร์เซลล์ (ซึ่งผลิตไฟฟ้ากระแสตรง) โดยตรง หรือนำไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยอินเวอร์เตอร์ เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ

2.2 แผงโซลาร์เซลล์ต่อพ่วงกับแบตเตอรี่และโหลดกระแสตรง

ข้อดีของการต่อระบบแบบนี้คือ เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ ก็ยังสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จ่ายให้กับโหลดการใช้ไฟฟ้าได้

สิ่งที่ต้องระวังคือ ไม่ควรชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่มากเกินไปเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว

2.3 แผงโซลาร์เซลล์ที่มีเครื่องควบคุมการชาร์จประจุให้กับแบตเตอรี่ (Charge
Controller) ซึ่งจ่ายไฟให้กับโหลดกระแสตรง

การต่อแบบระบบนี้เป็นที่นิยมในพื้นที่ห่างไกลจากผู้ผลิตไฟฟ้า เพราะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง หรืออาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับในพื้นที่ที่ไม่ต้องการลากสายไฟฟ้าไปเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อดีของการมีเครื่องควบคุมการชาร์จประจุ Charge Controller คือสามารถควบคุมการไหลของประจุไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ได้และจะหยุดการชาร์จเมื่อไฟที่เก็บในแบตเตอรี่มีแรงดันเกินกว่าที่ตั้งค่ากำหนดไว้จึงทำให้แบตเตอรี่มีอายุที่ยาวนานมากขึ้น

2.4 แผงโซลาร์เซลล์ต่อกับเครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ โดยที่มีตัวอินเวอร์เตอร์แปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อจ่ายให้กับโหลดที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ โดยไฟฟ้ากระแสตรงที่ออกจากแบตเตอรี่ยังสามารถจ่ายให้กับโหลดกระแสตรงได้อีกด้วย ระบบแบบนี้มีข้อดีคือมีความยืดหยุ่นในการหาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้งาน

3. Hybrid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไฮบริด หรือ Bi-Direction คือ
ระบบโซลาร์เซลล์ที่จ่ายไฟฟ้าทั้งจากการไฟฟ้าและจากแบตเตอรี่ เป็นการนำระบบ
ออนกริด (On Grid) และออฟกริด (Off Grid) มารวมกัน

ระบบนี้ ช่วยลดการสูญเสียได้ เนื่องจากกระแสไฟจากแผงโซลาร์เซลล์จะป้อนเข้ามาที่โหลดใช้งานได้เลย
ก่อนที่จะเข้าไปชาร์จกับแบตเตอรี่ เมื่อโหลดใช้งานน้อยลงจนกระแสไฟจากแผงโซลาร์เหลือจึงจะชาร์จเข้าเก็บในแบตเตอรี่

แหล่งที่มา energyreform-solar.com