ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส ต่างกันอย่างไรบ้าง ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เมื่อเวลาที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องเราจะสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าบ้านเรานั้นใช้ไฟฟ้ากี่เฟสกัน แล้วเรา รู้ได้อย่างไรว่าบ้านเราใช้ระบบไฟฟ้ากี่เฟส ? ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คือ ระบบไฟที่ใช้ภายในบ้านเรือน มีการจ่ายไฟที่เหมาะสมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คือ ระบบไฟที่ใช้กับงานด้านอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ ต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก และอาจจะมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อไปใช้ในอาคารต่างๆ บนพื้นที่เดียวกัน ปัจจุบันบ้านเดี่ยวที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากหรือบ้านขนาดใหญ่ก็มีการใช้งานระบบไฟฟ้า 3 เฟสเช่นกัน วีธีที่ 1. ดูได้จากสายไฟที่ลากเข้าบ้าน ว่ามีการลากสายไฟเข้าบ้านกี่เส้น วิธีที่ 2. ดูได้จากหน้าจอมิเตอร์ เช่น Single Phase 2 Wire คือ 1 เฟส Three Phase 4 Wire คือ 3 เฟส ซึ่งระบบไฟฟ้าทั้ง 2 แบบ มีความแตกต่างกันในเรื่องแรงดันไฟฟ้า คือ 1 […]